Harmoni i NPF-hemmet

NPF och harmoni 

Det kan tyckas spretigt och märkligt att en verksamhet som handlar om inre och yttre skönhet, harmoni och balans lägger fokus på NPF, det finns så många sidor av tillvaron som är stressfyllda eller utmanande. 

Varför just NPF? 

Helt enkelt därför att därför att det ligger mig oerhört varmt om hjärtat att stötta och hjälpa barn och föräldrar som har en extra utmaning. Jag har min bakgrund som pedagog, specialpedagog och skolledare/rektor. Jag är dessutom NPF-mamma med barn med ADHD samt autism-diagnoser. I kombination med att jag är certifierad livscoach, NLP- och hypnos-coach har jag ett stort register av verktyg, kunskap och erfarenheter som den som vill kan ta till sig av! Jag har tagit fighter med skola, kämpat mig igenom utredningar och behandlingar, gråtit mig igenom depressioner tillsammans med barnet, hanterat konflikter, blivit anmäld till socialtjänsten av skola och andra föräldrar - men jag har också arbetat pedagogiskt med andras barn och ungdomar. Jag säger ingenstans att jag är expert på ditt barn, det är bara du! Men jag är insatt i skolfrågor, rättigheter och skyldigheter och stödåtgärder och jag har verktyg som kan hjälpa barn och familjer att hitta harmoni. 

 

NPF-föräldern 

NPF-föräldern lever ofta under extrema påfrestningar. Att finnas fullt ut för barnen och vara rustad med de pedagogiska verktyg, det bemötande och den struktur som barnet behöver samtidigt vara en tålmodig och kärleksfull förälder som barnet kan landa hos. Ofta måste föräldern föra mer eller mindre en kamp för sitt barn och möta omgivningens okunskap, oförståelse, ogillande och dömande. Ofta även orosanmälningar till socialtjänst, möten med BUP och HAB och andra instanser, planeringar med skola...listan kan göras så lång! Vardagen behöver organiseras, förberedas, förklaras. Mediciner ska skötas, tider hållas och tillvaron översättas. Omgivningen kan vara oerhört tuff att möta. Det kräver mycket, stora mängder energi, grubblerier, självrannsakan, oro, rädsla - men också förstås stora glädjestunder med alldeles fantastiska unika varelser! Samtidigt som allt kring barnet ska roddas med och vardagen ska fungera så ska också allt annat göras, och arbetet ska skötas! 

NPF-föräldern löper stor risk försjukskrivning och utmattning. Att behålla balans, energi och leva i harmoni är en extra stor utmaning för NPF-föräldern. Om jag kan bidra med något för att underlätta en vardag; att skapa balans och harmoni för dig och möjlighet att behålla din styrka, ge lugn och avslappning för ditt barn, bidra med anpassningar som kan underlätta skolgången eller något annat så önskar jag at jag kan! Jag är ingen "expert" i bemärkelsen att jag vet allt - jag vet inte vilket som är just ditt och ditt barns behov, expertisen på ditt barn kan ingen ta ifrån dig - så sålla, förkasta, ta till dig - använd mitt material precis så som du vill! Och till dig som kämpar...ta hand även om dig! Och var rädd om dig!