Hypnos

Förändra dina tankemönster

Vi har en enorm mängd begränsningar i oss som påverkar vårt liv. Jag vill hjälpa dig att nå ditt absolut bästa jag, din fulla potential, den bästa versionen av dig och leva ditt liv fullt ut! De begränsningar vi har är de vi sätter för oss själva...men, dessa begränsningar är kanske inte medvetna! Du bär med dig massor av tankar och känslor som blockerar eller hindrar dig på din väg. Det kan gälla allt från relationer till ekonomi eller framgång. Men - de går att förändra! 

Vad är hypnos? 

Många har en föreställning om vad hypnos är, framför allt kanske från diverse scenhypnos där en hypnotisör får människor att göra galna och roliga saker på en scen. Det ger en ganska skev bild av vad hypnos är! Hypnos ett egentligen ett samlingsnamn för ett trancetillstånd och handlar om suggestioner i ett hypnotiskt tillstånd. Det är däremot inte ett sätt att på något sätt kontrollera människor eller tvinga en människa till något - utan du har alltid kontroll och det finns inget någon kan få dig att göra som går emot dig själv! Vi har en mängd programmeringar och blockeringar i vårt sinne och det vi gör, hur vi handlar och agerar i livet, påverkas eller styrs av dessa som ligger i vårt undermedvetna. Väldigt få av våra ageranden styrs medvetet, av vårt medvetna sinne. Hjärnan tar alltid den kortaste vägen och behöver dessa programmeringar och automatiska processer för att fungera optimalt. Men vi kan påverka dessa programmeringar och blockeringar - exempelvis genom hypnos. Ett hypnotiskt tillstånd har vi alla befunnit oss i någon gång, och under hypnos är vi mer mottagliga att förändra programmeringar - vi kan påverka dina tankar, känslor och beteenden och nå djup och varaktig förändring. 

 

Vem kan bli hypnotiserad 

Vem som helt helst kan nå ett hypnotiskt tillstånd, men inte om du inte själv vill eller tillåter det. Det bygger på ett ömsesidigt förtroende och en egen önskan. Ingen kan hypnotisera dig mot din vilja. Du har också kontroll själv under processen och du kan kliva ur ditt tillstånd. 

 

Vem är det inte för?  

Hypnos kan vara mycket effektiv och hjälpa de flesta. Men, jag jobbar med mindset, mönster, vissa beteenden, tankar, vanor, kreativitet osv...jag arbetar inte med något mediciskt bekymmer. Är ditt behov av medicinsk karaktär så bör det behandlas medicinskt. Detsamma gäller om du har en medicinsk eller psykisk diagnos - om inte du blivit rekommenderad av din läkare/psykolog (jag kräver då rekommendationsbrev). Jag använder inte hypnos som en behandling - det är viktigt! Jag behandlar således inte ångest, depression, trauma och liknande, utan jag använder hypnos som ett medel, en hjälp, för dig att göra positiva förändringar i ditt liv - aldrig för att bota eller behandla! 

 

Hypnos hos mig

Som sagt ovan så använder inte jag hypnos för att bota eller behandla. Jag använder hypnos som ett verktyg i att du ska bli ditt bästa jag! Jag är utbildad hypnosterapeut (med titeln "hypnosis-hypnotherapy practioner"), en utbildning certifierad av ABH, American Board of Hypnotherapy. Kommer du till mig på Studion för hypnos börjar vi med ett konsulterande samtal, dels för att göra en individuell planering av en eventuell fortsättning och dels för att vara säkra på att förtroendet och tilliten finns och att relationen oss emellan känns bra, det är oerhört viktigt för mig att det känns bra och rätt för dig! Först därefter gör vi en planering för eventuell fortsättning. Du hittar också många av mina hypnoser på Beautic Academy, då hypnos är en av grunderna i de program som finns där. Vill du ha tillgång till samtliga hypnoser, på livets alla områden, så hittar du samtliga i BLA, Beautic Life Academy. Där finns mycket material för att stötta dig i en total livsförändring! Du kan styra ditt liv, du kan leva i lycka, glädje och hälsa och du kan nå enorm potential - du har allt inom dig! BLA fylls på varje månad med nytt material och du är bara medlem så länge du själv önskar, det finns inga som helst krav eller villkor. Jag hoppas vi möts i akademin!