Personuppgiftspolicy

Inledning

Beautic, org. nr: 19750323-7146, Nygården 41, 791 93 Falun, Sverige, epost: info@beautic.se tillhandahåller webbsiten beautic.se eller domän som vi anvisar, där du kan att genomföra köp av våra produkter i vår webbshop enligt våra Köpvillkor.

Denna Integritets- och personuppgiftspolicy (“Policyn”) förklarar Beautics hantering av våra kunders personuppgifter när de genomför köp på beautic.se, , samt kundens rättigheter gällande deras personuppgifter i enlighet med EU:s Dataskyddsförordning (GDPR). 

Ändringar i policyn kommer att meddelas kund. Beautic.se månar om din integritet, säkerhet och trygghet. 

 

Beautics princip 

Beautic månar om din integritet och skyddandet av dina personuppgifter och vidtar säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter och att varje utomstående samarbetspartner vi jobbar med, som behandlar dina personuppgifter, har lämpliga och tillräckliga säkerhetsåtgärder på plats. Vi samlar endast in de uppgifter vi behöver för att säkerställa att din order kan fullföljas och för att administrera en enkel inloggning i vår webshop. Vi kommer att använda personlig information endast för de ändamål de samlades in, och vi kommer att säkerställa att radering av informationen sker på ett säkert sätt.  Dina uppgifter kommer alltid att behandlas utifrån tillämpandet av relevanta säkerhetsåtgärder.

 

Personuppgifter vi samlar in

Beautic samlar in personuppgifter från dig när du använder vår tjänst när du fullföljer en order. Vi säljer inte vidare dina personuppgifter till någon och vi delar bara med oss av dem till våra servicepartners som hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster, såsom leverantörer och webplattform. 

När du skapar en inloggning ber vi dig uppge din e-postadress eller telefonnummer. För att kunna genomföra ett köp behöver du även uppge ditt namn, din postadress. Om du vill betala med faktura eller delbetala kommer du även behöva uppge ditt personnummer. Denna information är nödvändig för att vi ska kunna leverera produkter till dig, samt ge dig information om dina beställningar.

Om du kommunicerar med oss via e-post, post, eller någon annan form av kommunikation, kommer vi eventuellt att spara denna korrespondens samt innefattande information (såsom namn, e-postadress, kontaktinformation och all den personliga information som du tillhandahåller i meddelandet) och använda den för att svara på eller hantera ditt ärende.

Behandlingen av dina personuppgifter för de ändamål som förklaras i denna Policy är en förutsättning för att du ska kunna genomföra köp på beautic.se.

Beautic samlar inte medvetet personuppgifter från minderåriga. Om du inte är myndig, skicka inte dina personliga uppgifter till Beautic. Vi uppmuntrar föräldrar och vårdnadshavare att följa barnens internetanvändning och att hjälpa till att tillämpa vår personuppgiftspolicy genom att instruera sina barn att aldrig lämna personuppgifter utan deras tillåtelse. Om du har anledning att tro att en minderårig under 18 år har lämnat personuppgifter till oss var vänlig maila oss på info@beautic.se och vi kommer att sträva efter att ta bort den informationen från våra databaser.

Betalning och leverans av produkter 

För att kunna leverera din order använder vi ditt namn och din postadress, och för att kunna ge dig relevant information, samt för att kunna kontakta dig, gällande dina beställningar, använder vi oss av ditt telefonnummer och din e-postadress. Information gällande dina beställningar kan till exempel innefatta information om när din leverans har skickats från vårt lager, när den finns tillgänglig att hämta ut på uthämtningsställe eller eventuella tekniska problem eller förseningar.

Du har möjlighet att, när du fyller i dina betalningsuppgifter vid ett köp, spara dessa uppgifter. Detta innebär att du slipper fylla i dina betaluppgifter varje gång du genomför ett köp. Om du väljer att spara dina betalningsuppgifter lagras dessa i en säker databas. Du kan även när som helst ändra eller radera dessa uppgifter, och de försvinner då ur våra system.

 

Kommunikation, reklam och erbjudanden  

 

Vi kan komma att använda den data du uppger vid köp  för att ge dig relevant marknadsföring och visa reklam som du kan ha intresse av när du besöker vår webshop. Med anledning av detta sparar vi dina kontaktuppgifter samt köphistorik. Om du inte vill ta emot direktmarknadsföring via e-post, eller SMS kan du alltid avsluta dessa. 

 

 

Genom att ange dina kontaktuppgifter kan vi kontakta dig om det uppstår några problem med din order. Vi kan dessutom komma att skicka information och nyhetsbrev till din e-postadress och via SMS. Du kan när som helst avsluta nyhets- och informationsutskick.

 

 

Information till tredje part

Det kan ibland vara nödvändigt för oss att dela din information med företag som utför tjänster för vår räkning (som t.ex. hostar vår webshop och levererar våra produkter)  

I de fall där vi delar information om dig med andra har vi sett till att dessa företag följer våra krav för dataskydd och de är inte tillåtna att använda personuppgifter de tar emot för något annat syfte.

För att kunna erbjuda dig vår tjänst kommer vi att dela nödvändiga uppgifter med samarbetspartners (dvs. företag vi har anställt som tillhandahåller kundsupport, transporttjänster av dina varor, eller hjälper till att skydda och säkra våra system) som har fått i uppgift av oss att behandla dina uppgifter på våra vägnar och i enlighet med våra instruktioner, denna policy och andra lämpliga åtgärder för integritet och säkerhet. 

När du skriver in dina kortuppgifter för att betala för ett köp kommer vi att dela denna betalinformation med banker och andra företag som behandlar sådana transaktioner eller tillhandahåller andra finansiella tjänster, samt för bedrägeriskydd och säkerhetsändamål.

Vi kan också komma att behöva lämna ut eller spara dina uppgifter när vi anser att det är nödvändigt för att:

  1. följa lagen, rättslig process, myndighetsbeslut eller domstolsorder och ge ut information till polis och andra behöriga myndigheter;
  2. kunna tillämpa våra Allmänna Villkor och/eller andra avtal;
  3. skydda våra kunder, exempelvis för att förhindra skräppost eller bedrägeriförsök, eller för att underlätta förhindrande av dödsfall eller allvarlig skada;
  4. hantera och upprätthålla säkerheten för våra produkter, däribland att förhindra eller stoppa en attack på våra system eller nätverk; eller
  5. skydda rättigheter eller egendom som tillhör Beatic, inklusive verkställa de villkor som styr din användning av tjänsterna. Vi misstänkt kriminell verksamhet kommer vi att överlåta ärendet till en polismyndighet.

 

Dina rättigheter

Beautic följer aktuella dataskyddslagar i Europeiska Unionen, som vid tillämplighet omfattar följande rättigheter:

  • Du har rätt att kostnadsfritt begära ett registerutdrag (enligt definitionen i lagstiftningen) samt åtkomst till kopia av dina personuppgifter samt begära rättelse och, under vissa omständigheter, radering av dina personuppgifter,
  • Du har rätt att begära begränsning och motsätta dig bearbetning av dina personuppgifter som sker på grund av våra berättigade intressen,
  • Du har rätt att framföra klagomål hos en dataskyddsmyndighet. Datainspektionen är den myndighet i Sverige som utövar tillsyn över hur vi som företag följer lagstiftningen,
  • Om behandling av personuppgifter baseras på ditt samtycke, har du rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke för framtida behandling av dina personuppgifter.
  • Du har rätt att begära att vi lämnar över dina personuppgifter till annan organisation som ansvarar för att behandla dina personuppgifter (personuppgiftsansvarig) i de fall där vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig.

Du kommer att få rimlig tillgång till dina personuppgifter utan extra kostnad, om du begär detta via info@beautic.se. Om detta nekas, kommer Beautic ange skäl till detta beslut. 

 

Information om din rätt att invända enligt artikel 21 i GDPR (profilering, direktmarknadsföring)

1. Bearbetning av dina personuppgifter som sker på grund av våra berättigade intressen
Du har rätt att när som helst invända, av skäl som är relaterade till din speciella situation, mot vår behandling av personuppgifter om dig som bygger på och artikel 6.1 (f) GDPR (behandling i syfte att skydda våra berättigade intressen), vilket inkluderar profilering baserade på dessa bestämmelser i den mening som avses i artikel 4.4 GDPR.
Om du gör in en invändning kommer vi inte att längre behandla dina personuppgifter om vi inte kan visa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om vår behandling sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

2. Rätt att invända mot bearbetning av uppgifter för marknadsföring
I vissa fall behandlar vi dina personuppgifter för direktmarknadsföring och telemarketing. Du har rätt att när som helst invända mot bearbetning av personliga uppgifter om dig själv för sådan marknadsföring, som inkluderar profilering i den utsträckning att den är relaterad till sådan direktmarknadsföring.
Om du motsätter dig bearbetning för direktmarknadsändamål kommer vi inte längre behandlar dina personuppgifter för sådana ändamål.
Om du väljer att motsätta dig behandling som innefattar profilering på dina personliga intressen och beteenden, eller avstå från att ta emot intressebaserad reklam, betyder det inte att du inte längre kommer att få se reklam på våra webbsiter och tjänster, utan att den reklam som visas kommer inte att vara anpassad för dig och därför upplevas som mindre relevant. 

Det finns inga formella krav för att göra invändningar, mejla info@beautic.se

 

Lagring av personuppgifter  

Personuppgifter som hanteras av Beautic kan lagras och behandlas i Sverige, eller i andra länder där Beautic, dess samarbetspartner eller leverantörer är verksamma. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att uppgifter som vi samlar in enligt denna personuppgiftspolicy behandlas enligt bestämmelserna i denna policy och enligt tillämplig lagstiftning där uppgifterna finns.
Om vi skulle överföra dina personuppgifter till tredje land, d.v.s. land utanför EU/EES kommer vi att ingå avtal och vidta andra åtgärder i enlighet med tillämpliga lagkrav.

Dina personuppgifter sparas för möjliggörande av enkel inloggning i vår webshop i 24 månader. 

 

Ändring och uppdateringar av policy 

Vi kommer att uppdatera vår personuppgiftspolicy vid behov. När en policy uppdateras ändras datumet för senaste uppdatering. Om det sker större ändringar i policyn eller i hur Beautic använder dina personuppgifter, meddelas du via anslag på webben eller e-postmeddelande innan ändringarna träder i kraft i den utsträckning lagen kräver. 

 

Vill du ställa frågor eller har du kommentarer om vår Policy och våra säkerhetsmetoder, var vänlig kontakta oss via mejl, info@beautic.se 

 

Senast uppdaterad: 20200220